Blade BN-CKM-SP-SR 10GB SFP FRU 4C3449 SFP | Đoàn Linh - Server Supplier | Uy Tín Là Sự Khởi Đầu

Blade BN-CKM-SP-SR 10GB SFP FRU 4C3449 SFP

Cable-Module sfp+ Blade BN-CKM-SP-SR 10GB SFP FRU 4C3449 SFP

 

Tình trạng

Còn hàng


'