Cable Module sfp+ AVAGO AFBR-703SDZ 850nm LASER PROD 21 CFR 10GB SFP+ GBIC | Đoàn Linh - Server Supplier | Uy Tín Là Sự Khởi Đầu

Cable Module sfp+ AVAGO AFBR-703SDZ 850nm LASER PROD 21 CFR 10GB SFP+ GBIC

Cable Module sfp+ AVAGO AFBR-703SDZ 850nm LASER PROD 21 CFR 10GB SFP+ GBIC

Tình trạng

Còn hàng


'